น้ำยาฆ่าเชื้อ กับ โควิด-19 โคโรน่าไวรัส
มีนาคม 19, 2020
แก้เบื่อ ทำความสะอาดบ้าน ระหว่างกักตัว แถมน้ำหนังลดไปในตัว
มีนาคม 31, 2020

การแสดงอาการของโรคโควิด-19 แบบวันต่อวันของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่ก็มีภาพรวมที่เหมือนกัน 3 อย่าง คือ ช่วงๆแรกจะเป็นไข้สูง ช่วงกลางจะคัดจมูก มีน้ำมูกไหล และช่วงท้ายจะมีลักษณะของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้ไอ หรือ จาม โดยอาการโรคโควิด-19 ระยะแรก คล้ายคลึงกับไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่มาก จำเป็นต้องตรวจด้วยวิธีการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการเท่านั้น และเราสามารถดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรคแบบวันต่อวัน ได้จากสถิติที่โรงพยาบาล Zhongnan จาก Wuhan University ได้เอาไว้ศึกษา

วันที่ 1 :
จากการศึกษาใน 138 ตัวอย่าง พบว่า
– 99% ของผู้ป่วยมีอาการไข้ขึ้นสูง
– 70% จะเหนื่อยล้ามาก
– 59% มีอาการไอแห้ง
– 35% มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
– 31% หายใจลำบาก

วันที่ 5 :
จากการศึกษาของ Wuhan University พบว่าผู้ป่วยใน 5 วันแรกจะมีอาการหายใจลำบาก

วันที่ 7 :
จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลำบากกินเวลา 12 – 13 วัน

วันที่ 8 :
ผู้ป่วยจะมีอาการเข้าสู่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARDS) ทำให้ปอดรับออกซิเจนได้ไม่เพียงพอ

วันที่ 10 :
ผู้ป่วยจะแสดงอาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARDS) มีการศึกษาว่าผู้ป่วยที่แสดงอาการนี้ในวันที่ 10 จะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าผู้ที่แสดงอาการนี้ในวันที่ 12

วันที่ 12 :
บางคนมีไข้สูงกินเวลาถึง 12 วัน และมีอาการไอถึง 19 วัน

วันที่ 22 :
ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 มักหายในระยะเวลา 19 – 22 วัน หลังแสดงอาการในวันแรก และแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้

สรุปอาการโควิด-19 วันแรก เบื้องต้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ?

องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โควิด-19 และไข้หวัดธรรมดา มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องไข้ และอาการผิดปกติของทางเดินหายใจ ส่วนความแตกต่างก็คือ

– ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แสดงอาการช้ากว่าไข้หวัดอื่นๆ คนอื่นสามารถติดเชื้อจากเราในเวลา 5-6 วัน หลังพบว่าเราติดเชื้อ ส่วนไข้หวัดทั่วไปใช้เวลา 3 วัน
– โดยปกติแล้วไข้หวัดทั่วไปจะแพร่กระจายในเด็กมาก แต่พบว่าเด็กอายุ 0-19 ปี ติดโควิด-19 น้อยกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น
– สัดส่วนผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 แล้วแสดงอาการรุนแรงนั้น สูงกว่าไข้หวัดทั่วไป

อย่างไรก็ดี กลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าหากติดโควิด-19 แล้วจะแสดงอาการรุนแรง คือ เด็ก, สตรีมีครรภ์, ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงพบว่าลักษณะอาการของโรคไม่รุนแรงถึงร้อยละ 80 เพราะฉะนั้นลดความกังวลใจได้ระดับหนึ่งทีเดียว