6 สิ่งที่ต้องนึงถึงความสกปรกในร้านอาหาร ถ้าไม่อยากขายไม่ออก
ตุลาคม 3, 2019
6 เรื่องการทำความสะอาดโต๊ะสำหรับธุรกิจอาหาร
ตุลาคม 21, 2019

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกวันนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงต่างก็ใช้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละวัน ทุ่มเทให้กับ “การทำงาน” และหมดเวลาไปกับการเดินทาง นี่เป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบของสังคมเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้เวลาพักผ่อนและเวลาส่วนตัวน้อยลง

ซึ่งทิศที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ ประกอบไปด้วย 4 ทิศ คือ ทิศที่เป็นศรี ทิศที่เป็นเดช ทิศที่เป็นมนตรี และทิศที่เป็นกาลกินี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในเมื่อเราต้องทุ่มเทเวลาให้กับ “การทำงาน” เพื่อการสร้างฐานะและความมั่นคงแล้ว ถ้าหากมีสิ่งดีๆ ที่สามารถเข้ามาเสริมให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราดีขึ้น ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจ

ศรี หมายถึง การมีโชคลาภ มีทรัพย์สิน มีสง่าราศีทำให้ผู้คนยกย่อง มีความอยู่เย็นเป็นสุข

เดช  “  ชื่อเสียงเกียรติยศ อำนาจบารมี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิต

มนตรี   การได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่ มีผู้ให้ความคุ้มครอง ในหน้าที่การงาน ก็คือเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา

กาลกินี  “ ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศัตรู อุปสรรค ความลำบาก ความชั่วร้าย ความเสียหาย

สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์  

สิ่งที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานคือสีฟ้า และไม่ควรหันหน้าไปทางทิศเหนือ ถ้าไม่อยากพบเจอปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้น ควรเลือกหันหน้าไปทางทิศต่อไปนี้และควรเลือกสิ่งของที่มีสีดังต่อไปนี้ จะช่วยเสริมดวงให้ดีกว่าเดิมได้

ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศใต้/สีเขียว

ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศตะวันออกเฉียงใต้/สีชมพู

ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ/สีเทา

สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

โต๊ะทำงานไม่ควรจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นทิศแห่งกาลกินี และสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงาน ก็คือสีแดง เนื่องจากเป็นกาลกินี ส่วนการตั้งโต๊ะที่ดีและสีของโต๊ะทำงานที่ควรเลือกใช้นั้น มีให้เลือก 3 แบบ คือ

ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศตะวันตกเฉียงใต้/สีดำ

ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศใต้/สีเขียว

ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศเหนือ/สีน้ำเงิน

สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

คนเกิดวันนี้ ไม่ควรหันโต๊ะทำงานไปทางทิศตะวันออก และไม่ควรมีสิ่งของที่เป็นสีขาววางอยู่บนโต๊ะ เพราะความเป็นกาลกินี ที่จะทำให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ มากขึ้น และถ้าหากต้องการเสริมดวงให้ถูกโฉลก ควรจัดและเลือกใช้สิ่งของที่มีสีดังนี้

ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศตะวันตก/สีเหลืองแก่

ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ/สีม่วง

ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศตะวันตกเฉียงใต้/สีแดง

สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

สำหรับคนเกิดวันพุธ จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือวันพุธกลางวัน และวันพุธกลางคืน คือ

คนเกิดวันพุธกลางวัน คนเกิดวันนี้ ควรเลือกจัดโต๊ะให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ม ตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก ห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันขาด สีของโต๊ะทำงานที่ควรเลือก คือสีเทา เหลือง ขาว และไม่ควรมีสิ่งของสีชมพูอยู่บนโต๊ะ

คนเกิดวันพุธกลางคืน คนเกิดวันนี้  ควรเลือกจัดโต๊ะให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สีของโต๊ะทำงานที่ควรเลือก คือสีแดง ขาวนวล ม่วงเปลือกมังคุด และไม่ควรมีสิ่งของสีแสดอยู่บนโต๊ะ

สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรหันโต๊ะทำงานไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และไม่ควรมีสีดำ สีม่วงอยู่บนโต๊ะทำงาน แต่สามารถเลือกทิศและสีของโต๊ะ ตาม 3 รูปแบบตามนี้

ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ/สีแดง

ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศเหนือ/สีน้ำเงิน

ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศใต้/สีเขียว

สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

สำหรับคนเกิดวันนี้ ห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และไม่ควรเลือกใช้โต๊ะที่มีสีเทา สีเปลือกมังคุด แต่ควรเลือกทิศที่ตั้งและสีของโต๊ะทำงานตามที่ต้องการดังต่อไปนี้

ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศตะวันออกเฉียงใต้/สีชมพู

ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศตะวันตก/สีขาวเหลือง

ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศตะวันออก/สีแสด

สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

คนวันเสาร์ไม่ควรเลือกต๊ะทำงา หรือมีสิ่งของบนโต๊ะเป็นสีเขียว และไม่ควรตั้งโต๊หันหน้าไปทางทิศใต้ เพราะเป็นกาลกินีสำหรับคนเกิดวันนี้

ทิศ/สี ที่เป็นศรี – ทิศเหนือ/สีเทา

ทิศ/ที่ เป็นเดช – ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ/สีแดง

ทิศ/ที่ เป็นมนตรี – ทิศตะวันออกเฉียงใต้/สีชมพู