fbpx

"ส่งแม่บ้านทำความสะอาดที่มีความสุข จะส่งมอบสิ่งที่ดีแก่ลูกค้า "

มิสเตอร์คลีน

คือบริษัทไทย ที่บริหารโดยคนไทยและส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยคนไทย ทุกวันที่ทำงานนอกจากมุ่งเน้นการส่งมอบความสะอาดให้ลูกค้า เรายังมุ่งเน้นส่งมอบความสะอาด และการสร้างความสุขให้ทั้งลูกค้าและพนักงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานมีความสุขอย่างไร ลูกค้ามีความสุขอย่างนั้น ดังนั้นพนักงานหลายร้อยชีวิตของเราและลูกค้ากว่า 100 บริษัทของเรา จึงผูกพันอยู่ด้วยกันมากกว่า 10 ปี ด้วยใจการยึดมั่น


ความสะอาด ด้วยการเลือกใช้ผลิตภันฑ์ที่ได้รับมาตราฐานผ่าน องค์การอาหารและยา และการอบรมความรู้อยู่เสมอ
คุณภาพ ด้วยทีมสายตรวจที่คอยเข้าตรวจงานและรับฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
ความซื่อสัตย์ รายได้ให้แก่แม่บ้านของเราอย่างโปร่งใสและตรงเวลา เพิ่มกำลังใจและความสบาใจแก่แม่บ้าน
ใจบริการ เมื่อความสุขได้ส่งมอบแก่พนักงาน หัวใจบริการก็ส่งมอบแก่ลูกค้าเราเช่ากัน

"ครบรอบ 25 ปี เราขอขอบคุณลูกค้ามากกว่า100 บริษัทของเรา"

บริษัททำความสะอาด

บริการทำความสะอาดรายครั้งบริการทำความสะอาดรายครั้งบริการทำความสะอาดรายครั้งบริการทำความสะอาดรายครั้ง
บริการทำความสะอาดรายครั้งบริการทำความสะอาดรายครั้งบริการทำความสะอาดรายครั้ง

สิ่งที่เรายึดมั่น (Our Core Values)
คุณภาพ
ใจบริการ
ความสะอาด
ความซื่อสัตย์

ประวัติความเป็นมาของ Mister Clean Service

เราเริ่มต้นจากบริษัทกำจัดแมลง เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น ตั้งแต่ปี 2520 และ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าของเราและดูแลเรื่องสาธารณสุข คุณ ทรงเกียรติ เอิบธรรม จึงได้ ก่อตั้ง บริษัท มิสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2533 เพื่อดูแล จัดส่งพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน (ส่งแม่บ้านทำความสะอาด Maid outsourcing service) บริการทำความสะอาด (Big Cleaning) และ บริการตู้ผ้าเช็ดมือ ทำให้ถึงตอนนี้เรามีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

"ดูแลครบวงจรเรื่อง สาธารณสุข ไม่ว่าเรื่องความสะอาดหรือกำจัดแมลง"

โทรปรึกษาเราเลย! 02-641-9300 ถึง 3